Gói A
79.000đ/tháng
 • Website: 1
 • Dung lượng SSD: 20 GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • SSL Let's Encrypt: Miễn phí
Gói B
149.000đ/tháng
 • Website: 5
 • Dung lượng SSD: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • SSL Let's Encrypt: Miễn phí
Gói C
299.000đ/tháng
 • Không giới hạn website
 • Dung lượng SSD: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • SSL Let's Encrypt: Miễn phí

Đặc tính nổi bật

Những tính năng khác mà bạn không thể bỏ qua